KOBİ SMS

Kobisms.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

03542171617

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2014 KOBİ SMS, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.